1899/2013, 2903/2013, 3409/2014, 327/2015, 939/2015 Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

Αναγνώριση συμβάσεων εργοδότριας τεχνικής εταιρείας με μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων, ως ανεξάρτητων υπηρεσιών και όχι εξαρτημένης εργασίας. Κριτήρια διάκρισης

Με τις ανωτέρω αποφάσεις, αναγνωρίστηκε οτι, οι συμβάσεις  που συνέδεαν Κατασκευαστική εταιρεία με συνεργαζόμενους μηχανικούς, δεν αποτελούσαν συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας, αλλά ανεξάρτητων υπηρεσιών.