Υπηρεσιες

Το γραφείο μας δύναται να καλύψει πλήρως τις ανάγκες ιδιωτών, σε όλους τους τομείς του Δικαίου, και εταιρειών, σε όλο το φάσμα εταιρικών εργασιών, παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, κατοχύρωσης σημάτων και προστασίας Πνευματικής Ιδιοκτησίας, εξασφάλισης και είσπραξης απαιτήσεων, εργατικού και εν γένει Αστικού Δικαίου και ενδεικτικά στους τομείς: