ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ τ. ΙΚΑ- ΕΤΑΜ- ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS

ΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ. ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΕΤΕΑΕΠ ΚΑΙ ΤΟ ΤΑΠΙΛΤ.ΑΤ. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ. ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΟΡΙΑ. ΠΟΣΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ.

Asfalistikos Odigos