Μον ΕφΑθ 463/2015 ακυροτητα καταγγελιας συμβασης εργασιας

Άκυρη καταγγελία σύμβασης εργασίας τραπεζικού υπαλλήλου

Το δικαστήριο έκρινε ότι η άσκηση του διευθυντικού δικαιώματος της εργοδότριας Τράπεζας να καταγγείλει την σύμβαση εργασίας του εργαζόμενου, υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλει η διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ, ως γενόμενη προσχηματικά μεν για τους αναφερόμενους λόγους, αλλά στην πραγματικότητα οφείλεται σε λόγους εχθρότητας προς το πρόσωπο του, λόγω προηγηθείσας νόμιμης, αλλά μη αρεστής στην εν λόγω εργοδότρια, συμπεριφοράς του με σκοπό τη νόμιμη προάσπιση εργασιακών του δικαιωμάτων και της προσωπικότητας του ως ατόμου και εργαζόμενου.