Καρβέλλης & Συνεργάτες Δικηγορικό Γραφείο

Το δικηγορικό γραφείο «Καρβέλλης & Συνεργάτες» εδρεύει στην Αθήνα, και διαθέτει μια άρτια καταρτισμένη επιστημονική ομάδα δικηγόρων με σκοπό την παροχή υψηλού επιπέδου νομικών υπηρεσιών σε όλους τους Τομείς του Δικαίου.

Οι δικηγόροι του γραφείου έχουν διατελέσει Σύμβουλοι Τραπεζών, εμπορικών επιχειρήσεων και Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, με σημαντική εμπειρία στον χειρισμό σύνθετων υποθέσεων.